-25%

VALIKLIS NUO VABZDŽIŲ 1 L KENOTEK

8.10

Anti Insect – Pro greitai ir be pastangų pašalina visus vabzdžius nuo kėbulo ir priekinio stiklo. Užpurkškite gaminį ant paviršių, leiskite sureaguoti. Gerai nuplaukite kempine arba aukštu slėgiu. Neleiskite gaminiui išdžiūti. Paruoštas naudoti. Vabzdžių valiklis visoms transporto priemonėms• greitai ir be pastangų pašalina visus vabzdžius• gali būti naudojamas kėbului ir priekiniam stiklui• saugu naudoti• Purškite produktą ant paviršių.• Leiskite jam sureaguoti.• Gerai nuplaukite kempine arba dideliu slėgiu.• Niekada neleiskite išdžiūti.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

 

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.


Būkite pirmas aprašęs “VALIKLIS NUO VABZDŽIŲ 1 L KENOTEK”

SUSIJĘ PRODUKTAI