Kondicionierių valiklis aerozolis WYNN’S Airco Fresh, 250ml

15.80

WYNN’S AIRCO FRESH” – tai labai efektyvus vandenyje tirpstančių paviršinio aktyvumo medžiagų pagrindo aerozolinis valiklis, skirtas oro kondicionavimo sistemoms.

SAVYBĖS:
– valo oro kondicionavimo sistemos garintuvo paviršių;
– pašalina blogus kvapus ir neleidžia jiems atsirasti;
– gali padėti išvengti su kondicionieriais susijusių alerginių reakcijų: čiaudulio, slogos, kosulio, gerklės skausmo, akių dirginimo ir t.t.;
– jis nedegus ir sudarytas iš netoksiškų, nedirginančių ir neoksiduojančių medžiagų;
– aerozolis gali purkšti iš bet kurios padėties (netgi apverstas).

NAUDOJIMO SRITYS: Visoms oro kondicionavimo sistemoms: automobilių, sunkvežimių ir pramoginių laivų, su žiedadulkių filtrais arba be jų. Nenaudoti kaip oro gaiviklio.

NAUDOJIMO BŪDAS.
1-AS BŪDAS: per variklio skyrių:
Išimkite žiedadulkių filtrą arba keleivių salono filtrą, jeigu tokie yra. Nustatykite oro srautą pūsti tik per centrines prietaisų skydo angas.
> Mechaninis oro kondicionierius: Nustatykite kondicionavimo jungiklį į padėtį IŠJUNGTA (off). Nustatykite temperatūrą į padėtį šalta (cold). Perjunkite į išorės oro („outside air”) režimą ir nustatykite maksimalų ventiliatoriaus greitį.
> Automatinis kondicionierius: Jeigu įmanoma, perjunkite į ECO režimą, arba išjunkite oro kondicionieriaus veikimą. Nustatykite temperatūrą į žemiausią galima padėtį. Perjunkite į išorės oro („outside air”) režimą ir nustatykite maksimalų ventiliatoriaus greitį.
Tęskite tokiu būdu: Prieš naudodami gerai suplakite AIRCO FRESH skardinę. Purkškite AIRCO FRESH į šviežio oro padavimo angą (kuri paprastai yra variklio skyriuje keleivio pusėje). Purkškite 3 minutes ilgais paspaudimais su 3 sekundžių intervalais.

2-AS BŪDAS: per nišą kojoms:
Oro srautą nustatykite pūsti tik per centrines prietaisų skydo angas.
> Mechaninis oro kondicionierius: Nustatykite kondicionavimo jungiklį į padėtį IŠJUNGTA (off). Nustatykite temperatūrą į padėtį šalta (cold). Nustatykite maksimalų ventiliatoriaus greitį. Perjunkite į recirkuliacijos („recirculation”) režimą.
> Automatinis oro kondicionierius: Jeigu įmanoma, perjunkite į ECO režimą, arba išjunkite oro kondicionieriaus veikimą. Nustatykite temperatūrą į žemiausią galima padėtį. Nustatykite maksimalų ventiliatoriaus greitį. Perjunkite į recirkuliacijos („recirculation”) režimą.
Tęskite taip: Prieš naudodami gerai suplakite AIRCO FRESH skardinę. Suraskite vietą, kur stipriausiai įtraukiamas oras, ir purkškite priemonę ilgais paspaudimais 1 minutę. Ši anga paprastai yra keleivio pusės kojų nišoje.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

SKU: WYN30202 Kategorija:

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.


Būkite pirmas aprašęs “Kondicionierių valiklis aerozolis WYNN’S Airco Fresh, 250ml”

SUSIJĘ PRODUKTAI