HYBRID SOLUTIONS PRO RATLANKIŲ VALIKLIS DECON WHEEL CLEANER + IRON REMOVER 750 ML TURTLE WAX®

24.60

Priemonė garantuoja efektyviausią veikimą, kuris yra saugus visiems ratų ir dažytiems paviršiams. Jis greitai pašalina teršalus, kuriuose yra geležies ir pramonines nuosėdas, taip pat ištirpdo teršalus, esančius po paviršiumi, pavyzdžiui, rūdžių dėmes ir geležies oksidus. Ši giliai valanti formulė, nusidažanti violetine spalva, švelniai pašalina įsisenėjusius teršalus ir nešvarumus nusėdusius nuo kelio. Greitai veikianti „Decon“ technologija su kvapo neutralizavimu tiek profesionalams, tiek automobilių entuziastams suteikia nuostabią patirtį ir greitesnius rezultatus!

NAUDOJIMO GALIMYBĖS. RATŲ VALYMAS: GERAI SUPLAKTI. Naudojant ant ratų, pradėkite nuo vėsaus sauso paviršiaus. Jeigu, palietus ratus, jaučiamas karštis, reikės nuskalauti. Užpurkškite reikiamą produkto kiekį, kad padengtumėte visą ratą. Palikite produktą 2–4 minutėms. Besikeičianti spalva rodo, kad stabdžių dulkės ir geležies oksidai tirpsta. Neleiskite produktui išdžiūti. Nuskalaukite stipria vandens srove (pvz., slėgio plovimo įrenginiu) ir nusausinkite. PASTABA: jeigu stabdžių dulkės, teršalai pasišalina sunkiai arba jeigu ratai yra apleisti, gali reikėti patrinti. Norint naudoti ant dažytų paviršių, pirmiausia nuplaukite ir nusausinkite. Nenaudokite tiesioginėje saulės šviesoje.
DAŽŲ DEKONTAMINAVIMAS: nuplaukite ir nusausinkite transporto priemonę. Užpurkškite produkto ant transporto priemonės paviršiaus ir palikite produktą 2–4 minutėms. Besikeičianti spalva rodo, kad nešvarumai ir geležies oksidai tirpsta. Neleiskite produktui išdžiūti. Nuskalaukite stipria vandens srove (pvz., slėgio plovimo įrenginiu) ir nusausinkite.
PASTABA: jeigu stabdžių dulkės, teršalai pasišalina sunkiai arba jeigu paviršiai yra apleisti, gali reikėti patrinti.

ĮSPĖJIMAS. Sudėtis: BENZIZOTIAZOLINONAS; NATRIO TIOGLIKOLATAS; ALKOHOLIO ETOKSILATAI. Kenksminga prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugos priemones.
PRARIJUS: pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį išpilti (išmesti) į konteinerius pagal vietinius / nacionalinius teisės aktus.

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.


Būkite pirmas aprašęs “HYBRID SOLUTIONS PRO RATLANKIŲ VALIKLIS DECON WHEEL CLEANER + IRON REMOVER 750 ML TURTLE WAX®”

SUSIJĘ PRODUKTAI