GRANDINIŲ TEPALAS WYNN’S, AEROZOLIS 0.5L

11.80

WYNN’S grandinių tepalas – tai labai lipnus ir vandeniui atsparus, pasižymintis geromis skvarbos savybėmis.

SAVYBĖS:
– puikios tepimo, lipnumo ir prasiskverbimo savybėmis;
– atsparus vandeniui;
– saugo nuo korozijos;
– sumažina trintį ir dilimą;
– neleidžia kauptis nešvarumams ir nuosėdoms;
– atsparus purvui, šalčiui, karščiui ir sūriam vandeniui;
– apsaugo mechanizmus nuo strigimo;
– nelaidus elektrai;
– apsaugo nuo cypimo ir girgždesio.

NAUDOJIMO SRITYS:
Skirtas sunkiai tepamiems mechanizmams arba kurių tepimas nėra nuolatinis:
motociklų ir dviračių grandinėms, grandininiams pjūklams;
dirbtuvėse, namų ūkyje, žemės ūkyje ir t.t. naudojamiems įrankiams;
svertiniams mechanizmams, spynoms, vyriams, pakeliamiems langams, durims;
kabeliams, sliekinėms pavaroms, „Bowden” kabeliams, pavaroms, grandininiams konvejeriams, jungtims.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> pašalinti tepalo ir nešvarumų likučius tokia priemone kaip pvz.: WYNN’S BRAKE AND CLUTCH CLEANER (Stabdžių ir movų valiklis);
> purkšti tik ant tepamų dalių;
> leisti išgaruoti tirpikliui;
> nepurkšti šios priemonės į variklinę alyvą.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

SKU: WYN66479 Kategorija:

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.


Būkite pirmas aprašęs “GRANDINIŲ TEPALAS WYNN’S, AEROZOLIS 0.5L”

SUSIJĘ PRODUKTAI