DYZELINĖS SISTEMOS VALIKLIS WYNN’S 3XA 325 ML

8.10

WYNN’S „3XA” dyzeliniams varikliams – tai cheminė priemonė iš įvairių valiklių ir cerio komponento.

SAVYBĖS:
– sumažina išmetamų juodų dūmų kiekį ir tuo pačiu suodžių emisiją;
– išvalo visą kuro sistemą (purkštukus) ir palaiko jos švarą;
– padeda sumažinti nuodegų kiekį degimo kameroje;
– padeda pagerinti degimą ir variklio darbines charakteristikas;
– sumažina dyzelinio variklio charakteringą triukšmą;
– sumažina degalų sąnaudas; sumažina suodžių dalelių degimo temperatūrą;
– prailgina suodžių filtrų eksploatacijos trukmę;
– mažina rūdžių susidarymą ir koroziją, ir tokiu būdu apsaugo degalų sistemą nuo ankstyvo susidėvėjimo ir pažeidimų;
– nekenkia dyzelinių variklių katalizatoriams ar suodžių filtrams.

NAUDOJIMO SRITYS: rekomenduojama visiems dyzeliniams varikliams, tiek naujiems, tiek ir naudotiems.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> pilama į dyzelino baką;
> vienas 325ml buteliukas skirtas 50 litrų dyzelino;
> pageidautina priemonę supilti prieš užpildant baką dyzelinu – tokiu būdu degalai ir priemonė gerai susimaišys;
> procedūrą kartoti kas 5 000 km.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

SKU: WYN76459 Kategorija:

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.


Būkite pirmas aprašęs “DYZELINĖS SISTEMOS VALIKLIS WYNN’S 3XA 325 ML”

SUSIJĘ PRODUKTAI