BENZINO SISTEMOS VALIKLIS WYNN’S 3XA 325 ML

9.40

WYNN’S „3XA” benzininiams varikliams – tai cheminė priemonė iš įvairių valiklių ir degimą gerinančių priedų.

SAVYBĖS:
– pagerina degimą ir variklio darbo charakteristikas;
– išvalo visą degalų sistemą (purkštukus, karbiuratorių ir vožtuvus) ir palaiko jos švarą;
– sumažina nuodegų susidarymą degimo kameroje;
– sumažina CO ir HC emisijas;
– sumažina degalų sąnaudas;
– mažina rūdžių susidarymą ir koroziją, ir tokiu būdu apsaugo degalų sistemą nuo ankstyvo susidėvėjimo ir pažeidimų;
– nekenkia kataliziniams konverteriams.

NAUDOJIMO SRITYS: rekomenduojama visiems tiek naujiems, tiek naudotiems benzininiams varikliams – su įpurškimu ir karbiuratoriais.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> pilama į benzino baką;
> vienas 325ml buteliukas skirtas 50 litrų benzino;
> pageidautina priemonę supilti prieš užpildant baką benzinu – tokiu būdu degalai ir priemonė gerai susimaišys;
> procedūrą kartoti kas 5000 km.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

SKU: WYN70759 Kategorija:

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.


Būkite pirmas aprašęs “BENZINO SISTEMOS VALIKLIS WYNN’S 3XA 325 ML”

SUSIJĘ PRODUKTAI